APPLICATIONS

nimble_asset_De-la-Bat-Logo-White

Where Every Voice Is Heard

Where Every Sign Is Seen

Leerder Aansoeke

  • Om aansoek te doen by De la Batskool moet u kind Doof of hardhorend wees of gehoorverlies hê. 
  • Ons primêre fokus is Dowe Onderwys vir Dowe leerders.
  • Indien u kind nie aan die mimimum vereistes voldoen nie, mag u aansoek onsuksesvol wees.
  • Indien u kind Doof of hardhorend is of gehoorverlies het kan u die skool skakel vir meer inligting.
  • De la Bat skool 
  • 023 110 0146

Vakatures

Indien u ‘n dinamiese opvoeder is wat graag deel wil word van die De la Bat span, kan u die vakature dophou op E-Recruitement by die volgende skakel.  

*Poste word ook elke Donderdag geadverteer in die Worcester Standard. 

HOW CAN YOU HELP?