De la Bat School Reopening 2021

Following the announcement by the Department of Basic Education regarding the reopening of schools in 2021, we would like to inform our learners and parents that De la Bat School will start for learners on 15 February 2021. Teachers and the administrative team will start on 01 February 2021. Further arrangements will be communicated to you at a later stage.

Furthermore, we want to remind every parent and child to be safe and still follow the rules that have been put in place to combat the pandemic: wear a mask, wash your hands regularly and keep a distance of at least 1.5 m.

We look forward to welcoming each of our learners.

De la Batskool Heropening 2021

Na aanleiding van die aankondiging deur die Departement van Basiese Onderwys rakende die heropening van skole in 2021, wil ons graag ons leerders en ouers inlig dat De la Batskool op 15 Februarie 2021 vir leerders sal begin. Onderwysers en die administratiewe span begin reeds op 01 Februarie 2021. Verdere reëlings sal op ‘n later stadium aan u deurgegee word.

Verder wil ons elke ouer en kind daaraan herinner om veilig te wees en die reëls wat in plek gestel is om die pandemie te bekamp steeds goed na te kom: dra ‘n masker, was jou hande gereeld en behou ‘n afstand van ten minste 1.5m.

Ons sien daarna uit om elke leerder te verwelkom.