Leerkragte verlaat De la Batskool

Vir die Worcester gemeenskap en in die besonder vir De la Batskool, is die aftrede van meneer Philip Cook ‘n groot verlies. Meneer Cook was 12 jaar skoolhoof en onder sy leiding het die skool van krag tot krag gegaan. Hy het verseker ‘n groot bydrae tot die gemeenskap vir individue met gehoorverlies gelewer en sy aftrede sal ‘n groot leemte laat.

Ook die adjunkhoof, mevrou Cecilia de Wet verlaat De la Batskool na 36 jaar diens. Sy het ook haar stempel in die dowe gemeenskap afgedruk. Die skepping van veelsydige buitemuurse aktiwiteite het verseker dat leerders in verskeie areas kon presteer. Ook haar liefde vir wiskunde, het sy na die leerders geprojekteer.

Meneer Lukas Mienie, die Senior- en VOO-fase departementshoof, verlaat die skool na 35 jaar. Sy besonderse toegewydheid en liefde vir die skool en leerders, sal altyd onthou word.

Ons beste wense vergesel bogenoemde leerkragte op die nuwe seisoen in hul onderskeie lewens.