Suid-Afrikaanse Gebaretaal Taallaboratorium Opening: 9 Mei 2019

Borgskap:  Die Esterhuysen Trust

  • Beplanning en ontwerp:  November 2017
  • Werkstafels ontwerp en vervaardig in die skool:  Mei – Junie 2018
  • Augustus 2018:  Die eerste Gr 12 NSS proefeksamen word afgeneem
  • ‘n Tegniese uitdaging lei daartoe dat rekenaars met baie hoër spesifikasies geïnstalleer moet word vir langer bruikbaarheid en die beperking van teniese haakplekke.
  • Ontwikkeling en beplanning van die lokaal:  Die SAGT personeel van De la Bat en IT afdeling.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *