Die Belangrikheid Van Motoriese Vaardighede

Die eerste 6 jaar van ‘n kind se lewe lê die grondslag vir meeste van die basiese kennis en vaardighede wat hy/sy nodig sal hê om suksesvol te wees in sy/haar skoolloopbaan .

Motoriese beplaning is een van die belangrike komponente vir skoolsukses. Indien die komponent nie voldoende ontwikkel nie, kan van die volgende probleme manifiseer:

  • Omruil van die letter b en d, woorde en nommers
  • Geen voet en hand dominansie
  • Vind diagonale bewegings moeilik
  • Swak postuur en lae spiertonus
  • Beweeg nie oë gekoördineerd saam nie
  • Midlyn kruising probleme

Daar is ook ‘n nou band tussen sensoriese integrasie en skoolsukses. Speel lei tot baie sensoriese integrasie waardeur die kind leer om sy/haar sensasies te organiseer. Lees verg ook komplekse integrasie van die sensasies van die oë en die nekspiere asook die sensasie van die binneoor. As sensoriese integrasie nie bevredigend ontwikkel nie, sal die kind se funksionering op skool nie op standaard wees nie.

 Lees, skryf en wiskunde vereis ‘n groot mate van sensoriese integrasie en ruimtelike orientaise. Sensoriese integrasie probleme meng direk in met die leerproses.