Die 5 Tale Van Die Liefde

Ons almal verskil t.o.v  ras, geslag, geloof en kultuur. God het ons egter  almal as mense geskep met dieselfde menslike behoeftes waarvan LIEFDE  die belangrikste is. Dít bied vir ons emosionele sekuriteit. Ons kan ons liefde aan ons kinders op vyf verskillende maniere  wys : 

Woorde van erkenning

Dit is die gebruik van positiewe, opbouende  woorde. Dit laat hulle geliefd en veilig voel.

Fisiese aanraking

Die  kind ervaar liefde deur aanraking, bv, drukkies, soentjies of net ‘n motiverende klop op die rug. Daarsonder voel kinders ongeliefd; daarmee  word kinders se emosionele tenkies gevul en voel hulle veilig in ouerliefde.

Dade

Hierdie taal van liefde  leer ons kinders om hul liefde met dade te bewys.

Tyd

Kwaliteit tyd beteken  om vir jou kind onverdeelde aandag te gee. 

Geskenke

‘n Geskenk  sê : “Jy het aan my gedink.”  Geskenke hoef nie duur te wees of selfs geld te kos nie,  dit gaan daaroor dat jou kind moet weet jy het aan hom/haar gedink.  

Kinders wie  se emosionele emmers vol is, het minder probleme met hulle emosionele ontwikkeling.  Hulle leer dat hulle ouers hul onvoorwaardelik lief het voel veilig. Nou kan die kind met selfvertroue die wêreld leer ken  ontwikkel in ‘n verantwoordelike volwassene.

Maryke le Roux

Maatskaplike werker

De la Bat Skool