TRANSPORT

The school provides transportation for students to medical appointments and to various destinations for weekends and holidays.

VERVOERDIENSTE

Die skool verskaf vervoer vir leerders na mediese afsprake asook na verskillende bestemmings vir naweke en vakansies.