CONSULTANTS

The school receives assistance from doctors from other practices as well. The outside consultants offer one session on a Wednesday.


Services include:

  • Paediatrician
  • Ear, Nose and Throat Specialist

A second group of consultants that offer assistance include:

  • a Psychiatrist
  • A yearly visit from The Department of Human Genetics of Tygerberg Hospital.
  • Dental services on a yearly basis.

KONSULTANTE

Die skool ontvang hulp van dokters van eksterne praktyke ook.  Die konsultante bied een sessie aan op ‘n Woensdag.


Dit sluit die dienste in van ‘n:

  • Pediater
  • Oor-, neus-en keelspesialis:

‘n Tweede groep konsultante wat hulp bied, sluit in ‘n:

  • Psigiater
  • ‘n jaarlikse besoek van die Departement van Menslike genetika van Tygerberg Hospitaal.
  • Tandheelkundige dienste op ‘n jaarlikse basis.