INCLUSIVE EDUCATION TEAM

The Inclusive Education Team offers support to our Clinic Team and also travels to other school’s to offer assistance where needed.

Psychologist
The psychologist assists our learners in succeeding academically, socially, behaviourally and emotionally.

Occupational Therapist
Our occupational therapist help learners with various needs improve their cognitive, physical, and motor skills and enhance their self-esteem and sense of accomplishment.

Learner Support
The remedial teacher determines spelling, reading and writing problems through diagnostic tests.  Recommendations are made by the remedial teacher and communicated to teachers and parents.

INKLUSIEWE ONDERWYS

Die inklusiewe onderwys span bied ondersteuning aan ons Kliniek span en reis na ander skole in omliggende dorpe om hulp te verleen waar nodig.

Sielkundige
Die sielkundige help ons leerders om akademies, sosiaal, gedrags gewys en emosioneel te presteer.

Arbeidsterapeut
Ons arbeidsterapeut help leerders met verskillende behoeftes byvoorbeeld die ontwikkeling van hul kognitiewe, fisiese en motoriese vaardighede en die verbetering van hul selfbeeld en ’n algemene gevoel van vervulling.

Leerderondersteuning
Die remediërende onderwyser bepaal spelling, lees en skryf probleme deur diagnostiese toetse. Aanbevelings word gemaak deur die remediërende onderwyser en word gekommunikeer aan onderwysers en ouers.