HOSTELS

De la Bat School has 9 hostels which ensure age appropriate care. All 9 hostels are within walking distance of the school. Since our learners are from all over the country it is our aim to create a home away from home where our learners feel safe and are well taken care of. There is also night staff which ensures round the clock supervision and care. Homework and study times are done under the supervision of teachers and house mothers. For recreational purposes, there’s a TV and DVD player. Meals are served at the residence in the dining hall.

The 9 hostels are:

KOSHUISE

De la Bat Skool het 9 koshuise wat ouderdom gepaste sorg verseker. Al 9 koshuise is binne loopafstand van die skool.  Aangesien ons leerders van regoor die land is, is dit vir ons belangrik om ‘n huislike omgewing te skep waar ons leerders veilig voel en goed versorg word. Daar is ook nag personeel wat 24 uur toesig en sorg verseker. Daar word voorsiening gemaak vir huiswerk- en studietye onder die toesig van huismoeders en onderwysers. Vir ontspanning doeleindes is daar ook ‘n televisie en DVD-speler. Etes word by die koshuis bedien in die eetsaal.

Die 9 koshuise is:

GAWIE DE LA BAT

Children between the ages of 3 and 7 years old

Vir kleuters tussen die ouderdomme van 3 en 7 jaar oud

BOETMAN

Boys between the ages of 8 and 11 years old

Seuns tussen die ouderdomme van 8 en 11 jaar oud

SAAMSTAAN

Caters to boys and girls of our multi-disabled department

Vir seuns en dogters van ons multi-gestremde afdeling

POPLAP

Girls between the ages of  7 and 11 years old

Dogters tussen die ouderdomme van 7 en en 11 jaar oud

TROMPIE

Boys between the ages of 9 and 12 years old

Seuns tussen die ouderdomme van 9 en 12 jaar oud

NOU OF NOOIT

Boys between the ages of 12 and 16 years old

Seuns tussen die ouderdomme van 12 en 16 jaar oud

SOEKIE

Girls between the ages of 12 and 16 years old

Dogters tussen die ouderdomme van 12 en 16 jaar oud

KLARADYN

Young ladies between the ages of 16 and 20 years old

Jong dames tussen de ouderdom van 16 en 20 jaar oud

JONKHEER

Boys between the ages of 16 and 20 years old

Seuns tussen die ouderdomme van 16 en 20 jaar oud