SCHOOL OF SKILLS

This programme focuses on career orientated education and developing the learner’s skills and preparing them to be independent and to generate an income.

Courses include:

  • Hospitality Studies
  • Needlework and Clothing
  • Welding/Woodwork
  • Agriculture
  • Commerce

SCHOOL OF SKILLS

Hierdie program fokus op beroepsgerigte onderwys en die ontwikkeling van die leerder se vaardighede om hulle voor te berei om onafhanklik te wees en ‘n inkomste te genereer.

Programme:

  • Gasvryheidstudies
  • Naaldwerk en klerasie
  • Sweis- en Houtwerk
  • Landbou
  • Handel