SENIOR PHASE

This phase includes learners from grade 8 to grade 12 and is the final stage of schooling.

During these years we aim to prepare our learners for whatever challenges they may face after finishing their school education.

The curriculum follows the guidelines of the National Department of Education.

Subjects include:

 • Sign Language
 • Afrikaans
 • English
 • Mathematics
 • Life Orientation
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Technology
 • Economic and Management Sciences

SENIOR FASE

Hierdie fase sluit leerders in van graad 8 tot graad 12 en is die finale fase van skoolonderrig.

Die kurrikulum volg die riglyne van die Nasionale Departement van Onderwys.

Vakke sluit in:

 • Gebaretaal
 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Tegnologie
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe