INTERMEDIATE PHASE

In grade 4 – 6 we mainly make use of subject education so that the learners are educated by experts in their field. A strong foundation is thus laid in the different subjects.

The curriculum follows the guidelines of the National Department of Education.

Subjects include:

 • Sign Language
 • Afrikaans
 • English
 • Mathematics
 • Natural Sciences
 • Technology
 • Life Orientation
 • Social Sciences

 

INTERMEDIêRE FASE

In Graad 4 tot 6 word hoofsaaklik gebruik gemaak van vakonderrig sodat “vakkundiges“ leerders in die onderskeie vakke onderrig. Sodoende kan `n stewige grondslag in die verskillende vakke vasgelê word.

Die kurrikulum volg die riglyne van die Nasionale Departement van Onderwys.

Vakke sluit in:

 • Gebaretaal
 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Lewensoriëntering
 • Sosiale Wetenskappe