PRE-SCHOOL

At the Gawie de la Bat preschool we aim to create a safe and happy environment where children can develop mentally and physically. Learners are admitted from the age of 3 years old. This is where the development of language and communication starts.

Focus is placed on mental and physical development.  Cognitive learning and physical activity go hand-in-hand and supplement each other.

Individual attention is ensured by limiting the number of children per class and also assigning class assistants to each teacher:

 • Language and literacy is developed by using songs, books and activities. Vocabulary is expanded through storytelling and discussing these stories.
 • Socializing skills are developed through group activities that also teach children to follow instructions, take turns and develop friendships.
 • Preschoolers develop basic self-help skills and independence is encouraged.
 • Children are taught to express wants, needs and feelings and to act appropriately.
 • Mental stimulation includes recognition of shapes, colours and numbers through toys, games and basic puzzles.
 • The next phase includes exploration of number sets, experimentation with textures, smells, and taste; sorting by colours and building reasoning skills.
 • Physical abilities are improved through activities and toys that develop coordination, mobility and fine motor skills.
 • Creativity is encouraged through exposure to a variety of stimulating colors, shapes and textures, including paint and crayons. Basic activities like scribbling and using paintbrushes also develop fine motor skills.

KLEUTERSKOOL

By die Gawie de la Bat Kleuterskool is dit ons prioriteit om ‘n gelukkige en veilige omgewing te skep waar ons kleuters verstandelik en liggaamlik kan ontwikkel.

Kleuters word van die 3 jarige ouderdom toegelaat. Dis hiér waar die ontwikkeling van taal en kommunikasie begin.
Fokus word geplaas op die geestelike en fisiese ontwikkeling. Kognitiewe ontwikkeling en fisiese aktiwiteit gaan hand-aan-hand en vul mekaar aan.

Individuele aandag word verseker deur die aantal kinders per klas te beperk en ook die ondersteuning van klas assistente vir elke onderwyser:

 • Taal en geletterdheid word ontwikkel deur die gebruik van liedjies, boeke en aktiwiteite. Woordeskat word uitgebrei deur storievertelling en die stories te bespreek.
 • Sosialisering vaardighede word ontwikkel deur middel van groep aktiwiteite wat dan ook kinders leer om instruksies te volg, beurte te neem en dit bevorder ook die ontwikkeling van vriendskappe.
 • Kleuters ontwikkel basiese selfhelp-vaardighede en onafhanklikheid word aangemoedig.
 • Kleuters word geleer om verwagtinge, behoeftes en gevoelens uit te druk en op toepaslike manier op te tree.
 • Verstandelike stimulasie sluit in die uitken van vorms, kleure en nommers deur gebruik te maak van speelgoed, speletjies en basiese raaisels.
 • Die volgende fase sluit verkenning van verskeie stelle syfers, eksperimentering met teksture/reuke/smake; sortering volgens kleure en die ontwikkeling van redenasie vaardighede.
 • Fisiese vermoëns word verbeter deur aktiwiteite en speelgoed wat koördinasie, beweeglikheid en fyn motoriese vaardighede ontwikkel.
 • Kreatiwiteit word aangemoedig deur blootstelling aan ‘n verskeidenheid van kleure, vorms en teksture. Basiese aktiwiteite soos skribbel en die gebruik van verfkwaste bevorder ook die ontwikkeling van fyn motoriese vaardighede.