SCHOOL ANTHEM

The school anthem was composed by Dirk de Villiers (1983), the then retired head of music of the Free State education Department. The words were written by his wife, Doll. In 1999 Ernest Kleinschmidt translated the anthem into South African Sign Language.


SKOOLLIED

Die skoollied is gekomponeer deur Dirk de Villiers (1983), die destyds afgetrede musiek hoof van die Vrystaatse Onderwysdepartement. Die woorde is geskryf deur sy vrou, Doll. In 1999 het Ernest Kleinschmidt die skoollied in SA Gebaretaal vertaal.


SCHOOL ANTHEM: LYRICS

There’s a school that was willed by God
To break open the silence
Let this school give us the freedom
To break down the boundaries

Oh happy days of fulfillment,
Of finding the meaning of the word
the speech, the knowledge
Let’s keep on conquering worlds!
Let’s keep on conquering worlds!

Where the beauty of valley and mountains
Surrounds and welcomes us all,
We find joy in the endurance
And winning remains our goal.

Therefore we now bring a tribute
To a school that we cherish;
Calling out with joy: EFFATA
For the day starting here now!
For the day starting here now!

SKOOLLIED: LIRIEKE

Daar’s `n skool wat God gewil het
om die stilte oop te breek.
Skenk daardeur vir ons bevryding
dat ons grense oor kan steek.

O gevulde blye dae
van ons soeke na die sin
van die woord, die spraak, die kunde.
Laat ons wêrelde oorwin.
Laat ons wêrelde oorwin.

Waar vallei en berg se skoonheid
ons omring en tuis laat voel,
vind ons vreugde in die spierspan,
bly die wenpaal steeds ons doel.

Daarom bring ons nou ons hulde
aan `n skool wat ons bemin.
Roep ons luid en bly “EFFATA”
oor die dag wat hier begin.
Oor die dag wat hier begin.