WHAT MAKES DE LA BAT SCHOOL UNIQUE?

 • Alternative Assessment
 • Deaf and hearing educators and assistants
 • South African Sign Language as subject from 3years – grade 12
 • Vocational and skills orientated courses
 • Section for multi-disabled deaf learners
 • Vocational accompaniment and placement of school learners
 • Diverse sport and cultural activities
 • Comprehensive support services on campus including:
 1. Health Care
 2. Social Services
 3. Psychological Services
 4. Audiological Services
 5. Occupational Services
 6. Student Support
 • Transport of day scholars
 • Weekend and holiday transport
 • 9 Hostels ensuring age appropriate care with 24hr supervision
 • De la Bat Church with full time resident minister
 • Resource Centre and community services

ALTERNATIEWE ASSESERING

 • Dowe en horende onderwysers sowel as klas assistente
 • Gebaretaal as vak vanaf 3 jaar oud tot graad 12
 • Beroepsgerigte en vaardigheidskursusse
 • Afdeling vir multi-gestremde dowe eerders
 • Beroepsbegeleiding en plasing van skoolverlaters
 • Diverse sport- en kulturele aktiwiteite
 • Volledige dienskliniek op kampus:
 1. Gesondheidsorg
 2. Maatskaplike dienste
 3. Sielkundige dienste
 4. Oudiologiese dienste
 5. Arbeidsterapie
 6. Leerder ondersteuning
 • Vervoer van dagskoliere
 • Naweek en vakansie vervoer
 • 9 koshuise met 24 uur sorg
 • De la Bat Gemeente, met voltydse predikante op kampus
 • Bronnesentrum en gemeenskapsdiens