Vision

Effective education to and care of Deaf learners and learners with hearing loss.

Mission

To equip Deaf learners and learners with hearing loss with knowledge, skills and values which they require to have fulfilled lives and to be equal citizens.

Visie

Effektiewe onderwys aan en versorging van Dowe leerders en leerders met gehoorverlies.

Missie

Om Dowe leerders en leerders met gehoorverlies toe te rus met kennis, vaardighede en waardes wat hulle nodig het om vervulde lewens te lei en om volwaardige landsburgers te wees.