OUR SCHOOL

De La Bat School serves as a special school for the deaf/Deaf community’s educational needs. We are also a source school that delivers service. Through an outreach team 13 mainstream schools. Our diversity of learners, educational needs,resources and support on multiple levels are characteristic. It demands “gravitas” leadership to be relevant and stay excellent.

We work with a team that has grit:
G – Guts
R – Resilience
I – Integrity
T – Tenacity

ONS SKOOL

De la Batskool diens as ‘n spesiale skool die dowe/Dowe gemeenskap se onderwysbehoeftes. Ons is ook ‘n bronskool wat diens lewer deur ‘n uitreikspan aan 13 hoofstroom skole. Die diversiteit van leerders, onderwysbehoeftes, hulpbronvoorsiening en ondersteuning op multivlak is tans kenmerkend van ons karakter. Dit vereis “gravitas” leierskap om relevant en uitnemend te bly.

Ons werk met ‘n span met grit:
G – Guts
R – Resilience
I – Integrity
T – Tenacity