SPORT

Participation in sport plays an important role in the lives of deaf and multi disabled children by developing confidence, independence and fitness.

Taking part in sports is also important for making friends, socializing, and developing a sense of belonging.

Sports being presented at De la Bat School include:

 • Athletics
 • Soccer
 • Netball
 • Swimming
 • Tennis
 • Table Tennis
 • Badminton
 • Squash
 • Golf

SPORT

Deelname aan sport speel ‘n belangrike rol in die lewens van dowe en multi gestremde leerders omdat dit selfvertroue, onafhanklikheid en fiksheid bevorder.

Deelname aan sport is ook belangrik om vriendskappe te vorm, sosialisering te bevorder en om ‘n algemene gevoel van behoort te skep.

Sport aktiwiteite wat aangebied word:

 • Atletiek
 • Sokker
 • Netbal
 • Swem
 • Tennis
 • Tafel Tennis
 • Pluimbal
 • Muurbal
 • Gholf