WE NEED YOUR HELP

support our children

At De la Bat School we have a passion for the education and care of deaf youths from all over the country. It is our aim to equip our learners with the necessary knowledge and skills to become self-sustainable and to have equal opportunities to ensure a prosperous future.

By De la Bat Skool deel ons ‘n passie vir die onderwys en versorging van dowes jeugdiges van regoor die land. Dit is ons doel om ons leerders toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om sovêr as moontlik selfonderhoudend te word en  om gelyke geleenthede te bied  om  ‘n voorspoedige toekoms te verseker.


NATIONAL TEACHER’S AWARDS – WES KAAP, 7 NOVEMBER 2015

Mev. Roelofse Mev. Lourens Mnr. Cook De la Bat se drie pryswenners. Three teachers were nominated in the Western Cape round of the National Teacher’s Awards – Mr. Philip Cook for Secondary School Leadership, Mrs L. Lourens for Primary School teaching and Mrs Bettie Roelofse for Grade R teaching. Mrs Roelofse was the winner of her category and will now represent the Western Cape in the final round of the competition, during the week of 7 December 2015. Mr. Cook and Mrs Lourens were runners up in their categories.... read more