WE NEED YOUR HELP

support our children

At De la Bat School we have a passion for the education and care of deaf youths from all over the country. It is our aim to equip our learners with the necessary knowledge and skills to become self-sustainable and to have equal opportunities to ensure a prosperous future.

By De la Bat Skool deel ons ‘n passie vir die onderwys en versorging van dowes jeugdiges van regoor die land. Dit is ons doel om ons leerders toe te rus met die nodige kennis en vaardighede om sovêr as moontlik selfonderhoudend te word en  om gelyke geleenthede te bied  om  ‘n voorspoedige toekoms te verseker.


Prysuitdeling/Prize giving 2016

Ons het die leerders wat deur die jaar goeie prestasies behaal het,  vereer by ons jaarlikse prysuitdeling. We honored our students who work hard during the year at our annual prize... read more